คืนสังเวียน takamine ยัดอัด FISHMAN EQ

คืนสังเวียน takamine ยัดอัด FISHMAN EQ
– คืนชีพย่อมๆ ด้วยการติดตั้ง FISHMAN presys plus ทดแทนของเก่าที่เน่าคุณภาพ
งานจบสวยๆ
-พร้อมซ่อมบริดจ์อ้า ( หย่องหน้า ) ด้วยชุดน้อตชนิดพิเศษ และกาวนำเข้า from USA
– setup ตามระเบียบ ให้เล่นง่ายๆ สบายๆนิ้ว