งานซ่อมตู้แอมป์กีต้าร์ ibanez

งานซ่อมตู้แอมป์กีต้าร์ ibanez
– ตู้ตัวนี้มีอาการเสียบ input เข้าแล้วเสียงบี้แบน ตอนนี้ช่างแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ เสียงออกใสชัดเจนดังเดิม