งาน level fret

fender เสียงดีแต่ setup แล้ว “บัส ติดเฟร็ต” สาเหตุมาจากเฟรตกีต้าร์มีปัญหาครับ