งาน refret ในกีต้าร์ prs

งาน refret ในกีต้าร์ prs
-ตัวนี้ใช้เฟร็ต sanko ขนาด L ครับ