งานสร้าง BRIDGE ในกีต้าร์ OVATION

“เพราะวิศวกรรม ไม่ใช่วิศวกะ!!”
– ovation หลังเต่า สะพายสายแตกยับ ( bridge )
– งานนี้ลำบากน้าตั้มต้องสร้างงานใหม่แบบสเกล 1/1 ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
– ทุกเสี้ยวมิลลิเมตรคือสิ่งที่เราใส่ใจ
++++++++++++++++++++++
สนใจเข้ามาปรับแต่งกีต้าร์/ซ่อมแซม ราคามิตร
“ด้วยช่างมืออาชีพและมีคุณธรรม”
www.mugenguitarshop.com