งามซ่อมสี MARTIN J15+ซ่อมบริดจ์(หย่อง)หลุด

งามซ่อมสี MARTIN J15+ซ่อมบริดจ์(หย่อง)หลุด!!
– งานตัวนี้เน้นให้กีต้าร์มีสภาพเดิมมากที่สุดครับ เก็บงานสีเรียบร้อย หล่อดังเดิม !!!
สนใจเข้ามาปรับแต่งกีต้าร์ราคามิตร
“เราเป็นร้านรับซ่อมกีต้าร์ที่มีสายกีต้าร์และอุปกรณ์มากสุดในไทย”