🎯สายกีตาร์โปร่งสาย 1-6🎯

⭐️⭐️⭐️ขายสายกีตาร์ Gibson แยกขายเป็นเส้น สามารถบอกรายละเอียดขนาดที่ต้องการค่ะ🎯สายกีตาร์โปร่งสาย 1-6🎯

🪕สาย 1- สายกีตาร์โปร่ง สาย 1 ขนาด 0.009/0.010/0.011/0.012 ราคาเส้นละ 25บาท

🪕สาย 2- สายกีตาร์โปร่ง สาย 2 ขนาด 0.014 /0.016ราคาเส้นละ 25บาท

🪕สาย 3- สายกีตาร์โปร่ง สาย 3 ขนาด 0.022 ราคาเส้นละ 35 บาท

🪕สาย 4- สายกีตาร์โปร่ง สาย 4 ขนาด 0.027 ราคาเส้นละ 35บาท

🪕สาย 5- สายกีตาร์โปร่ง สาย 5 ขนาด 0.036 ราคาเส้นละ 35.บาท

🪕สาย 6- สายกีตาร์โปร่ง สาย 6 ขนาด 0.047 ราคาเส้นละ 35.บาท

🏓🏓🏓🏓🏓สายไฟฟ้า🏓🏓🏓🏓🏓

สาย1-3- สายกีตาร์ไฟฟ้า สาย 1 ขนาด เบอร์ 9หรือเบอร์10ราคาเส้นละ 25.- บาท-

สายกีตาร์ไฟฟ้า สาย 2 ขนาด 0.011 ราคาเส้นละ 25.บาท- สายกีตาร์ไฟฟ้า สาย 3 ขนาด 0.016 ราคาเส้นละ 25.-